En koncern, ni virksomheder

whitePRO™ er et brand under DAVA Foods Group.

DAVA Foods

DAVA Foods Group består af ni virksomheder og håndterer årligt ca. 1,6 milliarder æg.

Gruppen bearbejder, pakker og distribuerer friske skalæg, samt en række kogte, pasteuriserede ægprodukter og æggepulver. Gruppen har seks ægpakkerier og tre produktfabrikker i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Finland og Estland. I 2014 blev der etableret et nyt forretningsområde: Emballagevirksomheden DAVA Foods Packaging, som udvikler nye, innovative ægemballager.

Dagligt arbejder 300 engagerede og kompetente medarbejdere i DAVA Foods på at forbedre og styrke samarbejdet med vores kunder. Vi servicerer og leverer til et marked med 28 millioner forbrugere i Nordeuropa.

Vi lægger vægt på åbenhed med en ærlig og tillidsskabende dialog, altid med fokus på opgaven. DAVA Foods vil gennem innovative løsninger være med til at udvikle og løfte branchen. 

Vores målsætning er at vækste yderligere de kommende år både gennem nye akkvisitioner, eksport og via organisk vækst på eksisterende markeder. Væksten skal understøttes af øget fokus på innovation, produktudvikling og markedsføring. 

DAVA Foods leverer halvdelen af de friske skalæg, der forbruges i Danmark og en fjerdedel af de æg, der anvendes i Sverige. En position, der er opnået gennem benhård effektivisering, fokus på opgaven og ved at udfordre branchen til gavn for hele værdikæden.

Læs mere på DAVA Foods.

Vores vision og værdier

DAVA Foods vil være den mest værdiskabende samarbejdspartner inden for vores varekategori i Nord- og Vesteuropa.

Vores værdier er:

· Innovation
· Ærlighed
· Troværdighed
· Gennemsigtighed
· Fødevaresikkerhed

En stærk organisation

DAVA Foods er en del af Danish Agro Group, som beskæftiger omkring 3,400 medarbejdere og årligt omsætter i omegnen af 25 milliarder kroner. Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle virksomheder i Danmark og udlandet.

Hver virksomhed arbejder med det overordnede mål at skabe værdi for den individuelle producent, altid i tæt samarbejde med kunderne. 

Koncernen arbejder primært indenfor salg af foder, råmaterialer og vitamin forblandinger, gødningsprodukter, produkter til beskyttelse af landbrugsproduktion, frø, maskineri, samt energi og med at købe afgrøder fra landbrugssektoren.